Miljöarbete

Vårt miljöarbete:

På Teleanalys har vi sedan år 2002 en kontinuerlig kartläggning av miljökonsekvenser i verksamheten för att säkerställa att vi tillfredställer högt ställda krav på låg miljöpåverkan. Krav på våra underleverantörer är att enbart blyfria komponenter och processer ska användas i tillverkningen av våra produkter och vi följer givetvis gällande lagar och förordningar.

De två miljölagar som antogs 2005 och 2006 är de som ligger till grund för vårt miljöarbete:

RoHS 2 (2011/65/EU): 

Syftet är att minska avfallet av elektriska och elektroniska produkter och att återvinna så mycket som möjligt. I RoHS förbjuds bl a bly, som idag finns i de flesta lödningar och i många produkter. Att löda blyfritt kräver bland annat högre lödtemperaturer.


WEEE-direktivet (2005-08-13):

Syftet är att avfall ska förebyggas vid utformning och tillverkning av elektroniska produkter. Det avfall som uppstår ska samlas in och återanvändas eller återvinnas. Tillverkare och importörer ska betala för en framtida återvinning av produkterna. I Sverige representerar Naturvårdsverket de frågor som rör WEEE-direktivet.